• /
 • /
 • Waste Queen
 • Waste Queen

  Nej, maten mals ner till millimetersmå partiklar som sedan blandas med vatten, konsistensen som kan liknas vid juice med fruktkött, som med lätthet rinner genom avloppet.

  Partiklarna i kombination med den pumpeffekt som kvarnen genererar river med sig fettavlagringarna på insidan av rören vilket i praktiken innebär mindre påväxt av fett i rören. Mellan fettet och avloppsröret bildas en kemisk reaktion som försvagar materialet, det är orsaken till att avloppsstammar med mindre påväxt får en längre livslängd.

  I Surahammar har ca 50 % av invånarna avfallskvarnar och inga stopp p.g.a. avfallskvarnar har rapporterats där.

  En avfallskvarn varierar i ljudvolym beroende på modell och konstruktion men även faktorer som diskbänkens konstruktion, väggmaterial och en mängd andra byggtekniska detaljer. Vikten och rotationshastigheten på avfallskvarnen är ofta viktiga parametrar.

  Boverket ställer krav på ljudnivån vid nyproduktion av bostäder, detta gäller bl.a avfallskvarnar.

  Ofta anges Ljudklass B (29 dB eller lägre) och ljudnivån mäts då på motsatt sida om en 200 mm tjock betongvägg, referensmaterialet brukar vara okokta potatisar och morötter. Ljudmätningar som anger ljudnivån i det egna köket är svårare att jämföra då det inte finns någon standardiserad mätmetod men hårt avfall låter mer när det mals, vatten dämpar ljud och vibrationer.

  Använd kallt vatten innan, under och efter malning. Vanligtvis använder man en avfallskvarn ca 3 gånger per dag i ca 20 sekunder.