• /
 • /
 • Vanliga frågor
 • Vanliga frågor

  1. Öppna vattenkranen.
  2. Mata ner avfallet i kvarnen med startproppen.
  3. Sätt i proppen på rätt sätt så att kvarnen startar. Använd den minsta skåran på startproppen och rikta in skåran rakt ovanför brytpinnen i hålet där man sätter in proppen.
  4. Låt kvarnen köra i 20-30 sekunder.
  5. Efter att kvarnen har kört, låt vattnet fortsätta rinna i ytterligare 15 sekunder för att skölja bort avfallet.

  Förutom dessa steg har startproppen tre olika skåror för olika ändamål:
  – Den minsta skåran används för att starta kvarnen genom att placera den ovanför brytpinnen i hålet där proppen sätts in.
  – Mellanskåran används när man inte kör kvarnen men vill att vatten ska kunna rinna förbi proppen.
  – Den stora skåran används när man vill att det ska vara tätt och inte släppa igenom vatten. Placera den ovanför brytpinnen i hålet om du vill fylla diskhon med vatten.

  Åtgärd:
  1. Kontrollera att sladden är korrekt ansluten till kvarnen och till ett fungerande 220 volts uttag.
  2. Kolla säkringen på framsidan av kvarnen. Tryck in gummihöljet för att kontrollera att säkringen är i funktion. Om säkringen har utlösts kan det vara ett tecken på att kvarnen har fastnat på grund av matrester eller oönskade föremål, som till exempel metall. Ta bort eventuella hinder och försök starta kvarnen igen.
  3. Om kvarnen fortfarande inte startar och du inte hör några ljud från motorn, kan det tyda på att motorn är trasig. I så fall kan det vara nödvändigt att ersätta eller reparera motorn.
  4. Om du hör ljud från motorn men kvarnen ändå inte startar, kan det vara nödvändigt att backa kvarnen. Detta kan göras genom att rotera bottenplattan motsols ett varv. Genom att göra detta kan eventuell fastsittande mat lossna och ge tillräckligt med kraft för att starta rotationen och mala.

  Kom ihåg att dessa åtgärder är generella för att lösa vanliga problem. Om problemet kvarstår trots att du har följt dessa steg, kan det vara lämpligt att kontakta er supportavdelning eller en professionell tekniker för ytterligare assistans.

  Åtgärd:
  1. Om det är stopp i diskhon är det inte sannolikt att stoppet beror på kvarnen själv. Eftersom vattnet alltid bör kunna rinna ned i kvarnen, är det troligt att stoppet är någon annanstans i utloppet.
  2. Kontrollera och rengör vattenlåset. Vattenlåset är den böjda delen av avloppsröret under diskhon som är utformat för att förhindra lukt och gaser från att komma upp i köket. Om vattenlåset är igensatt kan det orsaka stopp i diskhon. Ta bort vattenlåset och rengör det noggrant från eventuella matrester eller blockeringar. Se till att vattnet kan rinna fritt genom vattenlåset efter rengöringen.
  3. Om det inte rinner något vatten när du rengör vattenlåset, kan det indikera att stoppet faktiskt sitter i kvarnen. I så fall behöver kvarnen tömmas på matavfall. Du kan göra detta genom att följa tillverkarens anvisningar för att tömma kvarnen och ta bort eventuella hinder som kan ha fastnat där.

  4. Om stoppet kvarstår eller om du har svårt att hitta och lösa problemet, rekommenderar vi att du kontaktar er supportavdelning eller en professionell VVS tekniker för ytterligare hjälp och felsökning.

  Kom ihåg att alltid vara försiktig och följa tillverkarens anvisningar när du utför underhåll och rengöring av kvarnen och diskhon.

  Åtgärd:
  1. Om kvarnen inte stannar när man tar upp startproppen, är det viktigt att snabbt stoppa kvarnen för att undvika eventuella skador eller oönskade händelser. Dra omedelbart ut sladden ur uttaget för att stoppa kvarnen.
  2. Efter att kvarnen har stannat, rengör brytarpinnen noggrant från eventuella matrester eller beläggningar som kan ha fastnat på den. Använd en trasa eller en mjuk borste för att ta bort smutsen.
  3. Om problemet kvarstår och kvarnen fortsätter att inte stanna när man tar upp startproppen, kan det vara så att brytarpinnen är bruten eller skadad. I så fall kan det vara nödvändigt att ersätta brytarpinnen för att lösa problemet. Kontakta er supportavdelning eller en auktoriserad servicetekniker för att få rätt reservdelar och ytterligare assistans.

  Kom ihåg att det är viktigt att vara försiktig när du hanterar kvarnen och att följa tillverkarens anvisningar för underhåll och reparation.