Matavfallskvarnar till moderna hushåll för en hållbar framtid

Välj våra matavfallskvarnar för att aktivt bidra till att minska matsvinn och främja en cirkulär förnybar energikälla.

En matavfallskvarn tar snabbt hand om ditt organiska matavfall

En av de största fördelarna med en matavfallskvarn är dess snabbhet. Istället för att lägga matrester i soporna, där de kan börja lukta och locka till sig oönskade skadedjur, kan du snabbt och smidigt kvarna ner dem med hjälp av denna apparat. Kvarnen maler matavfallet till små partiklar som sedan spolas ner i avloppet.
Detta sparar tid och minskar risken för dålig lukt och ohyra i köket.

Enkelt

En av de främsta fördelarna med en matavfallskvarn är att den är otroligt enkel att använda. Du behöver bara trycka på en knapp för att aktivera kvarnen och den tar hand om resten. När du har matrester eller organiskt avfall som du vill göra dig av med placerar du det i diskhon och slår på kvarnen genom att trycka på knappen.
Kvarnen maler snabbt och effektivt ner matavfallet till små partiklar som sedan sköljs ner i avloppet.

Miljövänligt

Förutom att vara tidsbesparande är en matavfallskvarn även ett miljövänligt alternativ. Genom att kvarna ner matavfall istället för att slänga det i soporna minskar du mängden organiskt avfall som hamnar på soptippen. Detta har en positiv inverkan på miljön eftersom det minskar utsläppen av växthusgaser som genereras vid nedbrytningen av organiskt avfall på soptippar.

Bidra till miljön med våra matavfallskvarnar

För en framtida cirkulär ekonomi

Genom att använda USON matavfallssystem kommer nästan allt matavfall att samlas in för produktion av biogas och biogödsel. Vi bidrar till FN-programmet för hållbar konsumtion och produktion.

USON Miljöteknik AB är medlem i Återvinningsindustrierna som är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet.

Snabb och enkel hantering av organiskt matavfall med en matavfallskvarn

Barnsäker och tystgående

Samtliga av våra matavfallskvarnar till hushåll är satsmatade. Det innebär att matavfallskvarnen endast startar vid slutet läge med en Startpropp vilket gör kvarnen helt barnsäker samt även förhindrar stänk från malkammaren under malning. Den slutna malkammaren säkerställer även låg ljudnivå från den redan tystgående permanentmagnetmotorn. Utan att tumma på ljudnivån eller effekt så ger vår höghastighetsmotor 2600 rpm och med snabbare malning minskar förbrukning av både elektricitet och vatten.

Fräschör

Genom att använda en matavfallskvarn slipper du problemet med droppande och illaluktande matavfallspåsar i köket. Det minskar risken för att locka till sig flugor och ohyra, vilket håller ditt kök rent och fräscht.

Miljövänlig biogasproduktion

En av de stora fördelarna med matavfallskvarnar är att de bidrar till produktionen av biogas. Biogasen kan sedan användas som en förnybar energikälla för att producera värme, el eller som fordonsbränsle.

Så funkar det

  • Börja med att sätta på kallvattenkranen
  • Starta kvarnen
  • Stoppa ner matresterna
  • Låt kvarnen göra sitt jobb
  • Stäng av kvarnen
  • Skölj bort eventuella rester
  • Stäng av kallvattenkranen

Det är viktigt att läsa och följa anvisningar för att använda kvarnen på rätt sätt och undvika eventuella problem. Med enkla åtgärder kan du ta hand om ditt organiska matavfall och bidra till en smidig och ren hantering av avloppssystemet.

Våra matavfallskvarnar är enkla att installera

Du behöver inte ha avancerade tekniska kunskaper eller speciella verktyg, våra installationsanvisningar är lätta att följa, och om du inte känner dig bekväm med att installera den själv kan du alltid anlita en professionell för att göra jobbet åt dig.

Våra kvarnar har lägre produktvikt än andra kvarnar på marknaden med motsvarande effekt och storlek. Det är viktigt att minimerar påfrestningen på ho och bänkskiva framförallt med tyngre stenskivor eller underlimmade hoar. Dessutom är det bra att säkerställa att er nya kvarn inte ger ifrån sig vibrationer av samma anledning.

Vanliga frågor

1. Öppna vattenkranen.
2. Mata ner avfallet i kvarnen med startproppen.
3. Sätt i proppen på rätt sätt så att kvarnen startar. Använd den minsta skåran på startproppen och rikta in skåran rakt ovanför brytpinnen i hålet där man sätter in proppen.
4. Låt kvarnen köra i 20-30 sekunder.
5. Efter att kvarnen har kört, låt vattnet fortsätta rinna i ytterligare 15 sekunder för att skölja bort avfallet.

Förutom dessa steg har startproppen tre olika skåror för olika ändamål:
– Den minsta skåran används för att starta kvarnen genom att placera den ovanför brytpinnen i hålet där proppen sätts in.
– Mellanskåran används när man inte kör kvarnen men vill att vatten ska kunna rinna förbi proppen.
– Den stora skåran används när man vill att det ska vara tätt och inte släppa igenom vatten. Placera den ovanför brytpinnen i hålet om du vill fylla diskhon med vatten.

Åtgärd:
1. Kontrollera att sladden är korrekt ansluten till kvarnen och till ett fungerande 220 volts uttag.
2. Kolla säkringen på framsidan av kvarnen. Tryck in gummihöljet för att kontrollera att säkringen är i funktion. Om säkringen har utlösts kan det vara ett tecken på att kvarnen har fastnat på grund av matrester eller oönskade föremål, som till exempel metall. Ta bort eventuella hinder och försök starta kvarnen igen.
3. Om kvarnen fortfarande inte startar och du inte hör några ljud från motorn, kan det tyda på att motorn är trasig. I så fall kan det vara nödvändigt att ersätta eller reparera motorn.
4. Om du hör ljud från motorn men kvarnen ändå inte startar, kan det vara nödvändigt att backa kvarnen. Detta kan göras genom att rotera bottenplattan motsols ett varv. Genom att göra detta kan eventuell fastsittande mat lossna och ge tillräckligt med kraft för att starta rotationen och mala.

Kom ihåg att dessa åtgärder är generella för att lösa vanliga problem. Om problemet kvarstår trots att du har följt dessa steg, kan det vara lämpligt att kontakta er supportavdelning eller en professionell tekniker för ytterligare assistans.

Åtgärd:
1. Om det är stopp i diskhon är det inte sannolikt att stoppet beror på kvarnen själv. Eftersom vattnet alltid bör kunna rinna ned i kvarnen, är det troligt att stoppet är någon annanstans i utloppet.
2. Kontrollera och rengör vattenlåset. Vattenlåset är den böjda delen av avloppsröret under diskhon som är utformat för att förhindra lukt och gaser från att komma upp i köket. Om vattenlåset är igensatt kan det orsaka stopp i diskhon. Ta bort vattenlåset och rengör det noggrant från eventuella matrester eller blockeringar. Se till att vattnet kan rinna fritt genom vattenlåset efter rengöringen.
3. Om det inte rinner något vatten när du rengör vattenlåset, kan det indikera att stoppet faktiskt sitter i kvarnen. I så fall behöver kvarnen tömmas på matavfall. Du kan göra detta genom att följa tillverkarens anvisningar för att tömma kvarnen och ta bort eventuella hinder som kan ha fastnat där.

4. Om stoppet kvarstår eller om du har svårt att hitta och lösa problemet, rekommenderar vi att du kontaktar er supportavdelning eller en professionell VVS tekniker för ytterligare hjälp och felsökning.

Kom ihåg att alltid vara försiktig och följa tillverkarens anvisningar när du utför underhåll och rengöring av kvarnen och diskhon.

Åtgärd:
1. Om kvarnen inte stannar när man tar upp startproppen, är det viktigt att snabbt stoppa kvarnen för att undvika eventuella skador eller oönskade händelser. Dra omedelbart ut sladden ur uttaget för att stoppa kvarnen.
2. Efter att kvarnen har stannat, rengör brytarpinnen noggrant från eventuella matrester eller beläggningar som kan ha fastnat på den. Använd en trasa eller en mjuk borste för att ta bort smutsen.
3. Om problemet kvarstår och kvarnen fortsätter att inte stanna när man tar upp startproppen, kan det vara så att brytarpinnen är bruten eller skadad. I så fall kan det vara nödvändigt att ersätta brytarpinnen för att lösa problemet. Kontakta er supportavdelning eller en auktoriserad servicetekniker för att få rätt reservdelar och ytterligare assistans.

Kom ihåg att det är viktigt att vara försiktig när du hanterar kvarnen och att följa tillverkarens anvisningar för underhåll och reparation.

Enkelhet

Att använda en matavfallskvarn är en enkel och bekväm lösning för att bli av med matavfall. Med bara ett knapptryck kan du snabbt och effektivt eliminera matrester.

Underhållsfri

Självrengöring av malkammare vid varje spolning håller kvarnen ständigt fräsch och luktfri. En del av startproppens funktion är att fördela vattnet så det förs ner längs med malkammarens väggar vilket gör att varje gång du kör blandaren så sköljs eventuella rester och beläggning bort.

Den keramisk malkammare och malverk i rostfritt motverkar att korrosion sker samt ökar livslängden för produkten.

Ingen kontinuerlig service är därför nödvändig utan kvarnen mår som bäst när den används vardagligen.