Matavfallskvarnens funktion

USONs verksamheter

USON Ultimato ®
Independent vakuum matavfallssystem.
USON Separato ®
Gravitationssorterings matavfallssystem.
USON Sortero ®
Auto sorterings vakuum matavfallssystem.
USON Manuello ®
Matavfallskvarn kopplas till reningsverket eller enskilt avlopp via avloppssrör.

USONs produkter

Matavfallskvarnar: Waste King serier och Waste Queen serier
Optimala kvarnar till hushåll eller storkök.
Matavfallsrivare och storköks avfallskvarn: USON Rivero 2530, USON Local Macerator 4
Helt automatisk rivare och kvarn  för matavfall i storkök och matindustri
USON Glasskross U-80
Krossar flaskor och burkar till bitar så att porslin lätt kan urskiljas.
USON Minirivare UMS-2530
Helt automatisk rivare för trä, aluminiumburk, plast, kartong, paper etc.,
USON fettavskijare: USON Collector series.
Avskiljarna är avsedda för fettavskiljning och slamavskiljning av spillvatten från storkök, restauranger, utskänkningsställen, livsmedelsindustrier eller liknande.
Helautomatisk Sorteringsstation för matsal
Perfekt lösning vid brickhantering i matsalar

Helautomatisk, kvarnen startar när någon står framför och skrapar av tallriken

Magnetfälla som fångar upp bestick

USONs Konstruktion

Konstruktion
Vi skapar lösningar när inte de normala standardprodukterna räcker till.
Installation
Erbjuder installation av alla våra produkter
Service
Erbjuder service till alla våra produkter
Telefonsupport och Felsökning
Fri telefonsupport 07-21 alla dagar för Usons kunder
Rådgivning
Vi rådgiver vad just du behöver till ditt system

USON Historik

1968: Lars Uson Lundberg började med storköksutrustning på Elektrolux i Alingsås och redan då gällde matavfallshantering  för att få ett funktionellt kök.

1970: startade Lars Uson Lundberg en marinavdelning där han som sjöingenjör fick svara för att utrustningen uppfyllde gällande marina krav och regler.

1977 – 1983: svarade Lars Lundberg för marknadsföringen och vidareutvecklingen av Disperators matavfallsprodukter.

1983: startade Lars Uson Lundberg USON Marketing AB med divisionerna Uson Marine och Uson Miljöteknik för marin och land.

1985: fick Lars Lundberg Patent på den kylda säck-komprimatorn.

1992: fick UOSN Marketing AB representationen för matavfallskvarnarna Waste King tillverkade av Anaheim Manufacturing Co. I USA de bästa kvarnarna enlig gällande tester.

1995: bröts Uson Marine ut till ett eget bolag och USON Marine AB har blivit världsledande på marina avfallshanteringssystem till oljeplattformar och passagerarfartyg, lyx yachter och navy m.m., tex. Chinese Navy, US Navy, Viking Line, RCCL som har världens största kryssningsfartyg.

2009 tills nu: godkändes matavfallskvarnar i Stockholm och då fokuserade USON Miljöteknik AB på bearbetningar på denna marknaden. Se även följande PDF:  USON Miljöteknik ABs referensprojekt för mer info.

Kända referensprojekt

Turning Torso och Bo 01 i Malmö - USON Separato ®. Turning Torso och Bo 01 i Malmö - USON Separato ®.
och Bo 01 i Malmö – USON Separato ®.
Norra Djurgårdstaden Norra Djurgårdstaden
654 st lägenheter har USON Manuello ®
Statoil -Sansli Offshore huvudkontor i Bergen Statoil -Sansli Offshore huvudkontor i Bergen
USON Ultimato ® för stor kök.
Grand Hotel Lund Grand Hotel Lund
USON Ultimato ® för stor kök.

Återförsäljare

Kontakta oss

Post
Uson Miljöteknik AB
Box 17175
104 62 Stockholm
Besök/lev
Uson Miljöteknik AB
Bergsundsgatan 10
117 37 Stockholm
+46 (0)8 640 59 00