VAD DU SJÄLV KAN GÖRA NÄR DIN MATAVFALLSKVARN KRÅNGLAR

KVARNEN MAL INTE AVFALLET

På bottenskivan i kvarnen sitter 2 impellrar (klumpar), som mosar matavfallet  mot kvarnens vägg. Om någon växtdel eller annan tunn matrest fastnat under någon av impellrarna, så att de inte kan röra sig, mals inte matavfallet.

Om en av dem fastnat blir malningen dålig och vibrationer kan uppstå i diskbänken.

FÖRSÖK HÅLLA FAST BOTTENSKIVAN MED EN SKRUVMEJSEL OCH SAMTIDIGT RÖRA PÅ IMPELLERN MED ETT LÄMPLIGT VERKTYG, SÅ ATT DET SOM FASTNAT KAN TAS BORT.

KVARNEN BRUMMAR MEN MAL INTE

Matrester har fastnat mellan ytterkanten på bottenskivan och väggen på själva kvarnen. Tidigare malningen har avslutats innan kvarnen blev tom.

TA UPP ALLT MATAVFALL UR KVARNEN OCH TA EN FICKLAMPA OCH EN MATKNIV OCH PETA MELLAN SKIVAN OCH KVARNENS VÄGG ETT HELT VARV.

TESTA GENOM ATT FÖRSÖKA VRIDA BOTTENSKIVAN MOTSOLS.

FÖR ATT UNDERLÄTTA HAR VI ETT VERKTYG, SOM MAN SÄTTER NER I KVARNEN OCH VRIDER BOTTENSKIVAN SÅ ATT DET SOM FASTNAT FÖRSVINNER.

OBS! FÖR ATT UNDVIKA ATT MAN KÖRT FÖR KORT TID, KAN VATTNET STÄNGAS  AV MEDAN KVARNEN FORTSÄTTER ATT GÅ, DÅ HÖR MAN OM DET ÄR BARA MOTORLJUD ELLER OM DET LIGGER NÅGOT KVAR. DRA DÅ PÅ VATTNET OCH LÅT KVARNEN JOBBA NÅGRA SEKUNDER EXTRA.

KVARNEN ÄR DÖD

En del använder kvarnen som soppåse istället för att köra bort avfall när det uppstår. Då kan det bli väldigt jobbigt för kvarnen, motorn blir varm och motorskyddet löser ut. Kvarnen är död.

I exempel 2 när kvarnen brummar, kan den tystna och dö.

TA UPP ALLT MATAVFALL UR KVARNEN OCH KONTROLLERA ATT BOTTENSKIVAN OCH DE 2 IMPELLRARNA KAN RÖRA SIG.

ANNARS GÖR ENLIGT OVAN.

LÅT STARTPROPPEN LIGGA PÅ DISKBÄNKEN OCH ÖPPNA SKÅPDÖRREN OCH TITTA PÅ KVARNEN. LÄNGST NER PÅ DEN LJUSA DELEN FINNS EN URGRÖPNING OCH I DEN EN RÖD KNAPP, (MOTORSKYDDET). TRYCK IN KNAPPEN, SÄTT PÅ VATTNET OCH KÖR KVARNEN.

OBS! STARTPROPPEN FÅR ALDRIG SITTA I KVARNEN NÄR MAN TRYCKER PÅ RÖDA KNAPPEN.