USON Separato® används i Turning Torso och Bo 01 i Malmö – sedan år 2001

USON Separato® matavfallssystem är en av USON matavfallssystem, vilka är USON Ultimato ®, USON Sortero®, USON Separato® och USON Manuello®.

 

USON Separato® matavfallssystem för återvinning av alla matrester som uppstår i köket vid beredning, tillagning och diskning i köket i samband med måltider. och systemet används i Malmö Bo 01 2001, och i Turning Torso 2005. Systemet funkar jätte bra.

En barnsäker, självrengörande tystgående matavfallskvarn från Uson Miljöteknik monteras i diskhons utlopp.
Alla överblivna rensrester från beredningen, och matrester från måltiden matas ner i kvarnen. Materialet mals till partiklar på 0,1 mm storlek och följer med vattnet ut i det speciella avloppsröret från kvarnen och ner till en slamavskiljningstank. Där sedimenterar partiklarna och vattnet fortsätter ut till avloppsnätet och bort till reningsverket. Genom att citrusfrukter mals så löser syran gamla fettansamlingar på rörets väggar och rören blir öppnare och renare. Slammet hämtas med slamsugningsbil och transporteras till biogasanläggning.
Där rötas det till biogas och resterna kan sedan köras ut till ekologiska odlingar som biogödsel utan några föroreningar av mediciner eller kemikalier.  Biogasen används som bränsle till bilar och bussar.

Biogödseln används av ekologiska odlare för att undvika föroreningar såsom tungmetaller, mediciner och andra kemikalier.