USON Separato® används i Turning Torso och Bo 01 i Malmö – sedan år 2001

USON Separato® matavfallssystem är en av USON matavfallssystem, vilka är USON Ultimato ®, USON Sortero®, USON Separato® och USON Manuello®.   USON Separato® matavfallssystem för återvinning av alla matrester som uppstår i köket vid beredning, tillagning och diskning i köket i samband med måltider. och systemet används i Malmö Bo 01 2001, och i Turning […]

Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle

Den 12 april USON Miljöteknik AB deltog IVL och KTHs Konferensen-Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle. Under dagen belysande teknikområden som är kritiska för att minska Sveriges klimatpåverkan och där det just nu sker stor utveckling. USON Miljöyeknik AB deltog konferensen och pratade med Eva Svedling, statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella […]

USON idé till GRÖNA STÄDER

USON deltog i HÅLLBARHETSKOMMISSIONENS Konferens den 28:e mars 2018 – BÄTTRE STATLIG STYRNING KRÄVS OM SVERIGE SKA NÅ AGENDA 2030 MÅLEN, och presenterade USON idé – USON Matavfallssystem                         Gröna Städer Hållbarhetskommission: Bättre statlig styrning krävs om Sverige ska nå Agenda 2030 målen