Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle

Den 12 april USON Miljöteknik AB deltog IVL och KTHs Konferensen-Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle. Under dagen belysande teknikområden som är kritiska för att minska Sveriges klimatpåverkan och där det just nu sker stor utveckling.

USON Miljöyeknik AB deltog konferensen och pratade med Eva Svedling, statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin och Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (c), Hanna Eriksson Lagerberg, projektledare, Smart city Sweden, Östen Ekengren, vice vd, IVL Svenska Miljöinstitutet om hur kan man lösa matavfallsproblem i systemet med USON Idén och återvinning 100% matavfall till biogas och ren biogödsel.

Lars U:son Lundberg pratar med Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (c)

Hur kan Sverige nå klimatmålen? Diskussion med aktörer inom politik, näringsliv och forskning Eva Svedling, statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin Rickard Nordin, (C) klimat- och energipolitisk talesperson Johan Kuylenstierna, vice ordförande, klimatpolitiska rådet Robert Sobocki, vd, Scania Sverige AB Lars J. Pettersson, professor, KTH Östen Ekengren, vice vd, IVL Svenska Miljöinstitutet