Ny teknik för ett klimatsmart samhälle

Den 12 april deltog USON Miljöteknik AB i IVL och KTHs Konferensen-Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle. Under dagen belystes teknikområden som är kritiska för att minska Sveriges klimatpåverkan och där sker det just nu sker stor utveckling.

USON Miljöteknik AB deltog konferensen och pratade med Eva Svedling, statssekreterare hos ministern för internationell utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin och Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (c), Hanna Eriksson Lagerberg, projektledare, Smart City Sweden, Östen Ekengren, vice vd, IVL Svenska Miljöinstitutet om hur man lösa matavfallsproblem med USON Idén och återvinning 100% matavfall till biogas och ren biogödsel.

Lars U:son Lundberg pratar med Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (c)

Hur kan Sverige nå klimatmålen? Diskussion med aktörer inom politik, näringsliv och forskning Eva Svedling, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin, Rickard Nordin, (C) klimat- och energipolitisk talesperson Johan Kuylenstierna, vice ordförande, klimatpolitiska rådet Robert Sobocki, vd, Scania Sverige AB Lars J. Pettersson, professor, KTH Östen Ekengren, vice vd, IVL Svenska Miljöinstitutet