USON idé till GRÖNA STÄDER

USON deltog i HÅLLBARHETSKOMMISSIONENS Konferens den 28:e mars 2018 – BÄTTRE STATLIG STYRNING KRÄVS OM SVERIGE SKA NÅ AGENDA 2030 MÅLEN, och presenterade USON idé – USON Matavfallssystem                         Gröna Städer Hållbarhetskommission: Bättre statlig styrning krävs om Sverige ska nå Agenda 2030 målen