HSB

Gör Uson Miljöteknik till er miljökontakt inom HSB!

Vi levererar matavfallssystem till Stockholm, Göteborg, Lidingö mm. Matavfallshantering  bidrar till:

    • minskade koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan
    • ökad produktion av förnybar energi bidrar till att uppfylla de kommunala miljö- och energimålen
    • förenklad och därmed billigare avfallshantering
    • minskat transportbehov för avfallshantering m.m.