Avfallskvarn

Avfallskvarn

En avfallskvarn är en Amerikansk uppfinning och det var där allt började. Den monteras i ett kök under diskhon och ansluts till det utgående avloppsledningen.

Avfallskvarnen maler ner organiskt matavfall som man annars lägger i en kompost eller påse för sopsortering. Det mals ner tillsammans med vatten till ett mycket finmalt slam som aldrig kan sätta igen några rör.

Kvarnen pumpar sedan iväg det vattenbaserade slammet ut i avloppsledningen där det rinner iväg till reningsverket. I många reningsverk har man rötkammare där man kan ta tillvara på biogasen som finns i slammet.

Avfallskvarnen kan med andra ord bidra till att mer biogas produceras, vilket är bra då man kan generera el, värme och fordonsgas utifrån biogasen.

Andra benämningar på matavfallskvarn är t..ex. köksavfallskvarn, KAK och disperator. Avfallskvarnar är egentligen kvarnar som maler sönder även annat avfall än matavfall.

Matavfallskvarnar maler enbart sönder det som är organiskt, matrester, ben, grönsaker, den klarar inte plast, metall och tjockare papper.

Den sorterar på ett väldigt effektivt sätt bort de organiska delar som man inte behöver slänga i den vanliga påsen för övrigt hushållsavfall.

Det finns två olika huvudvarianter på hur man startar en matavfallskvarn, det ena är att man använder en knapp, strömbrytare eller fjärrkontroll.

Det som kommit på senare år är att man nu kan köpa kvarnar som är barnsäkra genom att man startar malningen med en startpropp som trycks ner i samma hål där matavfallet matas ner, detta innebär att kvarnen inte går att köra i öppet läge.
Vi rekommenderar den barnsäkra varianten om barn finns i hushållet men den är även väldigt praktisk för övriga hushåll.

Man bör även verifiera att kvarnen uppfyller de nya EU-reglerna för elmotorer vilket våra permanentmagnetmotorer gör.