Avfallskvarnar

Usons Barnsäkra Matavfallskvarnar

Usons Waste Queen barnsäkra matavfallskvarnar är utrustade med s.k. satsmatning. Detta innebär att kvarnarna inte går att köras i öppet läge dvs att man kan föra ner avfall samtidigt som kvarnen roterar. Endast få aktörer på den svenska marknaden erbjuder i dagsläget satsmatade kvarnar. Satsmatningen på Usons köksavfallskvarnar innebär att kvarnen är:

 • Barnsäker
 • Maler bara i stängt läge
 • Det går inte att skada sig när kvarnen går
 • Material såsom nötskal kan inte hoppa upp ur kvarnen mot ansiktet när kvarnen körs
 • Tystare malning genom slutet utrymme och isolerat hölje

Usons matavfallskvarnar kräver ytterst lite underhåll och maler mer effektivt än många andra modeller.
Usons avfallskvarnar har:

 • Rostfritt stål i malverket
 • Permanentmagnetmotor, en ny teknik som ger högre varvtal och högre startmoment. Detta ger snabbare och bättre malning av avfallet.

Utöver satsmatningen har Usons avfallskvarnar även den billigaste installationen.
Usons Waste Queen installeras enkelt i köket.

1. Montera kvarnen i vaskens utloppshål på undersidan.

2. Koppla in avloppet.

3. Sätt stickproppen i ett eluttag.

4. Öppna vattnet och kör.

Usons miljökvarnar levereras alltid med färdig elkontakt ansluten och ett installations-kit som gör det enkelt att installera kvarnen.

Vi rekommenderar Usons Waste Queen 2002s för vanliga hushållskök och Uson Waste Queen 3003s till förskolor, äldreboenden.

Teknisk information

 • Uppfyller Boverkets krav på ljudklass B och C som gäller för bostäder, ljudnivå 22 dBA
 • CE-märkt
 • Absolut högsta säkerhet-kan inte mala i öppet läge
 • Partikelstorleken efter malning är 0-0,15 mm till 92% enligt mätningar vid Lunds Universitet
 • Inbyggd automatisk start och stopp
 • Hög hastighet 2600 varv/minut ger inga vibrationer
 • Balanserade roterande enheter
 • Låsningsfria rostfria slagor i malverket
 • Alla malningsdelar är av rostfritt stål
 • Materialet i malkammaren innehåller inget korroderande aluminium
 • Dubbelisolerat hölje som inte är strömförande
 • Är fri från miljöförstörande silverjoner så kallat Bio-Shield
 • Komplett med elsladd och jordad stickpropp
 • Automatiskt överbelastningsskydd med tryckknappsåterställning
 • Beräknad livslängd 15-20 år
 • Vi har installerat 1000-tals avfallskvarnar i Sverige sedan 1995

Se produktblad för Uson Waste King 2600TC

Se produktblad för Uson Waste King 8000TC

Se produktblad för Uson Waste King 5000TC

Se produktblad för Uson Waste King 1001

Se produktblad för Uson Waste King 2600

Se produktblad för Uson Waste King 3300

Se produktblad för Uson Waste King 8000

Se produktblad för Uson Kvarnhålstans

Köp din Waste King avfallskvarn i vår webbshop!