Kommuner

Gör Uson Miljöteknik till er miljökontakt!

Vi levererar system i Stockholm, Göteborg, Lidingö mm för er matavfallshantering som bidrar till:

    • minskade koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan
    • ökad produktion av förnybar energi bidrar till att uppfylla de kommunala miljö- och energimålen
    • förenklad och därmed billigare avfallshantering
    • minskat transportbehov m.m.

Många kommuner satsar idag även på sopsug och den kombinationen gillar även vi, ta gärna kontakt med oss då vi har möjlighet att kunna leverera en totallösning där även en sopsuganläggning ingår.


Stockholm Stad vill satsa på avfallskvarnar, klicka här !
Stockholmshem satsar på att installera avfallskvarn i flera fastigheter, klicka här !
Tiden talar för avfallskvarnar i Malmö, klicka här !
Inga problem med avfallskvarnar i Surahammar, klicka här !