Support

Här hittar du dokument och länkar som kan hjälpa dig med din Uson Waste King och Waste Queen .

Du kan bland annat ladda ner vårt produktblad om Uson Waste King och Waste Queen avfallskvarnar. Här hittar du även blanketter från olika kommuner som vill ha anmälan om installation av avfallskvarn.
I vissa fall har man en avgift för kvarnen eller godkänner mot tank eller enskilt avlopp.
Vi kommer löpande att uppdatera informationen från fler kommuner som tillåter avfallskvarnar. För dig som bor i Stockholm eller Huddinge kommun är det fritt att sätta in avfallskvarn.
Är du osäker på om du kan installera en avfallskvarn tar du kontakt med din kommun.

Har du ytterligare frågor,kontakta oss!
Här kan du ladda ner våra Garantivillkor som gäller för Waste King och Waste Queen avfallskvarn från Uson.