Referenser/ Projekt

Statoil Offshore Huvudkontor i Bergen, Norge.
Turning Torso i Malmö

 

 

 

 

 

Matavfallssystemet  till Statoils huvudkontor för Offshore i Bergen. 3 kök i olika byggnader som har Uson Rivero matavfallsrivare och sedan över 200 meter transport med vacuum i rostfria ledningar till en 8 m³ rostfri uppsamlingstank. Tvättning av ledningarna görs varje vecka. Hela systemet är konstruerat och levererat av USON.

Vi har levererat matavfallssystemet till Vrinnevisjukhuset i Norrköping där man matar ner allt vegetabiliskt och animaliskt matavfall i Uson Robuster matavfallsrivare och där det sedan matas ner i en 8 m³ rostfri tank som töms var 4:e vecka. Köket lagar mat till 1500 personer. Hela systemet är konstruerat och levererat av oss.

 

Uson Miljöteknik har levererat Waste King och Waste Queen sedan 1995 till bl.a. :

 • Norrköpings Kommun 1995
 • Bo01 i Malmö MKB 65st år 1999, (inga reklamationer)
 • HSB Turning Torso 147st år 2005, (inga reklamationer) USON SEPARATOR system.
 • Surahammars Kommun, löpande leveranser
 • Hagfors Kommun, löpande leveranser
 • Moelven Byggmodul
 • Peab Bostad
 • HSB Brf Sockerkakan Sköndal
 • NCC Bostad, Familjebostäder, SBC Bo, Viktor Hansson (331 st Uson Waste King)
 • Stockholmshem ( 234 st, Levnadsteckningen, Trettondagen, Sankt Paulsgatan)
 • Stockholmshem ( Tygen 192 st, Norra Djurgården Hornslandet 154 st,)
 • Vrinnevisjukhuset Norrköping, matavfallssystem
 • Stockholms Sjukhem, matavfallssystem
 • Slamavskiljningstank för matavfallskvarnar till kv. Fullriggaren Västra Hamnen(Malmö) 2011
 • BRF Swedenborg
 • BRF Rusthållerskan
 • BRF London, BRF Sötmandeln, BRF Infanteriet, BRF Kejsarkronan, BRF Marsfjället, BRF Tallen m.fl.
 • LSS-Boende Masthusen 6:1 Västra Hamnen (Malmö)
 • Statoils Huvudkontor Bergen/Norge, matavfallssystem,  (Skanska)
 • Stockholmshem, Aspudden Kvarter: Ormbunken, Murgrönan, Buxbomen. (Skanska)
 • Åker Sundvall Bygg AB ( Barkarbystad 221 st)

Och vi kommer att börja installera 320 st Waster Queen till Norra Tornen i Stockholm V.8 2018.

 

Norra Tornen