onsdag, november 14, 2018
Uson Miljöteknik AB
Home Blog Page 2
Den 12 april USON Miljöteknik AB deltog IVL och KTHs Konferensen-Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle. Under dagen belysande teknikområden som är kritiska för att minska Sveriges klimatpåverkan och där det just nu sker stor utveckling. USON Miljöyeknik AB deltog konferensen och pratade med Eva Svedling, statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin och Rickard Nordin, klimat-...
USON deltog i HÅLLBARHETSKOMMISSIONENS Konferens den 28:e mars 2018 - BÄTTRE STATLIG STYRNING KRÄVS OM SVERIGE SKA NÅ AGENDA 2030 MÅLEN, och presenterade USON idé - USON Matavfallssystem                         http://gronastader.se/grona-stader-hallbarhetskommission-battre-statlig-styrning-kravs-om-sverige-ska-na-agenda-2030-malen/
Vi har börjat att installera 320st Waste Queen 2002S med rostfria startproppar här. 
Vi installerar Waste Queen WQ2002S hos Victor Hanssons i Barkabystaden.  under hösten 2017 våren 2018
USON Separato® matavfallssystem används i Turning Torso. 147 lgh som har USON Matavfallskvarnar som mal ner matavfall till 0,1 mm stora partiklar som följer med vattnet ut i ett separat avloppsrör till en slamavskiljningstank.