fredag, september 21, 2018
Uson Miljöteknik AB
Home Blog
Se mera referensprojekt PDF:en  http://media.usonmiljoteknik.se/2018/07/USON-Referens-projects-2018-1.pdf  
USON Manuello® i Norra Djurgårdstaden. ( 654 Lgh USON matavfallskvarnar)
Stockholms Sjukhem på Kungsholmen har en USON Stora matavfallskvarn och sedan transport i rostfria ledningar till en rostfri uppsamlingstank.
USON matavfallssystem till Grand Hotel Lund. USON Rivero matavfallsrivare och två stora matavfallskvarnar i diskinlämning och grovdisk och sedan transport med vakuum i rostfria ledningar till en rostfri uppsamlingstank. Hela systemet är konstruerat och levererat av USON.  
    Under mässan visade vi den Barnsäkra, självrengörande och tystgående matavfallskvarn som bara kan köra i stängt läge med en multifunktion i startproppen. Optimala för hushåll med en beräknad livslängd 15-20 år. Med 40 års erfarenhet av matavfallshantering, höga kvalitet och servicenivå sedan 1983, USON har blivit marknadsledande. Referenser till USON: Turning Torso Surahammars Kommun Stockholmshem Statoils huvudkontor för Offshore i Bergen Barkarbystaden Norra Djurgårdstaden och med mera ...
USON Separato® matavfallssystem är en av USON matavfallssystem, vilka är USON Ultimato ®, USON Sortero®, USON Separato® och USON Manuello®.   USON Separato® matavfallssystem för återvinning av alla matrester som uppstår i köket vid beredning, tillagning och diskning i köket i samband med måltider. och systemet används i Malmö Bo 01 2001, och i Turning Torso 2005. Systemet funkar jätte bra. En...
Nu har Smart City Sweden Show room fick en smart matavfall lösning. USON Waste Queen 2002s i deras kök. Enligt SmartCity Sweden : A small recycling centre in Huddinge municipality produces biogas using organic waste, which is unique in the Stockholm region. Despite the fact that only a few tons of biogas is produced every year, the plant brings...
Den 12 april USON Miljöteknik AB deltog IVL och KTHs Konferensen-Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle. Under dagen belysande teknikområden som är kritiska för att minska Sveriges klimatpåverkan och där det just nu sker stor utveckling. USON Miljöyeknik AB deltog konferensen och pratade med Eva Svedling, statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin och Rickard Nordin, klimat-...
USON deltog i HÅLLBARHETSKOMMISSIONENS Konferens den 28:e mars 2018 - BÄTTRE STATLIG STYRNING KRÄVS OM SVERIGE SKA NÅ AGENDA 2030 MÅLEN, och presenterade USON idé - USON Matavfallssystem                         http://gronastader.se/grona-stader-hallbarhetskommission-battre-statlig-styrning-kravs-om-sverige-ska-na-agenda-2030-malen/