Historia

Vi började med storköksutrustning 1968 på Elektrolux i Alingsås och redan då gällde matavfallshantering  för att få ett funktionellet kök.

1970 startade vi en marinavdelning där jag som sjöingenjör fick svara för att utrustningen uppfyllde gällande krav och regler.

1977 – 1983 svarade vi för marknadsföringen och vidareutvecklingen av Disperator

1983 startade vi Uson Marketing AB med divisionerna Uson Marine och Uson Miljöteknik för marine och land.

1985 fick vi Patent på den kylda säckkomprimatorn.

1992 fick vi representationen för matavfallskvarnarna Waste King tillverkade av Anaheim Manufacturing Co. I USA De bästa kvarnarna enlig gällande tester.

1995 bröts Uson Marine ut till ett eget bolag.

1999 levererades 65 Waste King till Bo01. Nästan alla går fortfarande.

2004 levererade 147 Waste King till Turning Torso. Alla går fortfarande.

Därefter sker kontinuerligt leveranser till byggare, fastighetsägare och kommuner.