Vanliga frågor

Vanliga frågor om avfallkvarnar

Vilka är fördelarna med en matavfallskvarn?
Den är bra både för den lata och den miljömedvetna. Ni slipper såväl att bära matavfall till soprummet som lukt och skadedjur. Ni bidrar till produktion av förnybar energi tack vare att matavfallet kan bli biogas hos reningsverket. Dessutom bidrar ni till minskade transportsträckor för sopbil. Det ger miljöpåverkan i form av minskade utsläpp av koldioxid, sot, partiklar m.m.

Blir det inte stopp i ledningarna?
Nej. Maten mals ner i mycket små partiklar som blandas med vatten och förs iväg med avloppet.Rapport från Lunds Universitet som visar hur små partikler det blir från kvarnen

Behövs tillstånd från kommunen att installera en matavfallskvarn?
Många kommuner uppmuntrar idag till användning av matavfallskvarnar. Det är ett sätt att uppnå uppsatta kommunala miljömål. I Stockholm stad har man till exempel nyligen tagit bort den särskilda taxa som gällde för hushåll med installation av avfallskvarnar som incitament för att öka användning av kvarnarna. Avfallskvarnen Godkänd av Stockholm Vatten

Hur mycket matavfall producerar en person varje vecka?
I genomsnitt producerar vi drygt 2 kg matavfall i veckan per person.

Är avfallskvarnen svår att installera?
Nej, inte alls. Den installeras direkt under diskhon. Det tar högst två timmar för den händiga att installera en matavfallskvarn om man har en vanlig, modern diskho. Kvarnen skruvas in i diskhon och kopplas till avloppsröret. Det måste finnas ett eluttag under diskbänken. Se vårat produktblad för mer information.

För den som inte själv vill installera matavfallskvarnen är det enkelt att anlita någon av våra fackmän för installationen.

Låter kvarnen mycket?
Nej, det gör den inte. Den låter ungefär som en vanlig köksapparat.

Vad kan malas ner i en matavfallskvarn?
Det mesta kan faktiskt malas ner. Grönsaker som är långfibriga t.ex. rabarber och selleri bör undvikas. De långa fibrerna kan inte malas ner i små partiklar. ”Segt” material som rått fiskskinn och stora hårda köttben är inte heller lämpliga att mala ner. Däremot går det bra att mala ner små ben som kyckling- och fiskben.